Fakta om kyrkovalet

Vad är det man röstar om?

Alla medlemmar i Svenska kyrkan som senast på valdagen fyller 16 år möjlighet att påverka hur Svenska kyrkan ska styras. Att välja vem som ska representera dig i din församling, i stiften och på nationell nivå är en viktig demokratisk möjlighet att uttrycka din åsikt.

Varför ska jag som medlem i Svenska Kyrkan rösta i kyrkovalet?

Valet handlar ytterst om hur kyrkan ska utvecklas och vad vi vill med kyrkan, vilken roll vi vill att den ska ha i samhället. Därför är det viktigt att så många som möjligt av Svenska kyrkans medlemmar deltar i valet för att vi ska få ett rättvisande och demokratiskt resultat.

Vad är Borgerligt alternativ?

Borgerligt alternativ är en partipolitiskt fristående nomineringsgrupp  med ambitionen att bli en bred samlingspunkt för borgerliga väljare. För oss är det kyrkan och dess verksamhet som måste få stå i centrum för de beslut som tas, inte partipolitiska idéer och åsikter.

Vilka är de viktigaste skälen till att rösta på Borgerligt alternativ?

  1. Vi sätter kyrkan – inte politiken i första rummet. Vi kommer att verka för att de värderingar kyrkan vilar på ska ta större plats i samhället.
  2. Vi kommer att verka för en friare församlingstillhörighet där vi medlemmar får större möjligheter att själva välja vilken församling vi vill tillhöra och därmed stödja.
  3. Vi tycker att Svenska kyrkan utomlands kan utvecklas vidare för att möta andliga och praktiska behov, och uppmuntra den viktiga mötesplats den har blivit för svenskar utomlands.
  4. För att låta kyrkan bli än mer stark och aktiv i samhället är det en förutsättning att vi slår vakt om diakonins viktiga roll.
  5. Vi vill stärka och utveckla det betydelsefulla och breda arbete med barn och unga som kyrkan gör i dag.