Om Borgerligt alternativ

Borgerligt alternativ är en partipolitiskt obunden nomineringsgrupp i Svenska kyrkan med sina rötter i borgerliga värderingar. I allt arbete och vid alla ställningstaganden utgår vi från vår värdegrund.

Borgerligt alternativ sätter alltid församlingarna främst. Det är därifrån Svenska kyrkans arbete utgår. Förutom gudstjänsterär diakonalt arbete, mission, undervisning och arbete bland barn och unga viktigt.

Borgerligt alternativ arbetar för större frihet att välja vilken församling man vill tillhöra och möjlighet att fördela den egna kyrkoavgiften på församlingar man vill stödja.

Borgerligt alternativ strävar efter en god hushållning med kyrkans resurser på alla nivåer.

Borgerligt alternativ ser allvarligt på att kyrkan förlorar medlemmar.

Borgerligt alternativ bildades år 2012. I kyrkovalet 2013 ställde vi upp och vann mandat till Kyrkomötet och Stiftsfullmäktige samt i ett hundratal församlingar runt om i landet.